GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP :
– Giám định nguồn gốc xuất xứ, khuyết tật hàng hóa, hàng không đúng chất lượng, hàng bị tổn thất;
– Giám định SL/CL định danh, công dụng, tính đồng bộ & công nghệ của máy thiết bị dây chuyền sản xuất;
– Giám định, giám sát lắp đặt máy, thiết bị.

Phương pháp Giám Định:

Đang cập nhật….

Mục đích Giám Định:

Đang cập nhật….

Hồ Sơ Giám Định:

Đang cập nhật….

Scroll to Top