THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DỰ ÁN

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DỰ ÁN:

Phương pháp Thẩm Định:

 • Phương pháp so sánh;
 • Phương pháp chiết trừ;
 • Phương pháp vốn hóa trực tiếp;
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu;
 • Phương pháp thặng dư;
 • Các phương pháp khác…

Mục đích Thẩm  Định:

 • Thế chấp tài sản;
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, chứng minh tài chính đi du học & du lịch;
 • Cổ phần hóa Doanh nghiệp;
 • Xử lý nợ, giải thể Doanh nghiệp;
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
 • Hạch toán kế toán, tính thuế;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
 • Các mục đích khác phù hợp quy định pháp luật.
Scroll to Top