GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG :
– Giám định chất lượng công trình xây dựng;
– Điều tra tìm nguyên nhân lún, sụt của nền móng, nứt hay nghiêng đổ công trình phục vụ xét xử của Tòa án;
– Giám định tổn thất, tính tóan chi phí sửa chữa khắc phục;
– Giám định khối lượng xây lắp để quyết, giải ngân công trình xây dựng;
– Giám định giải quyết tranh chấp trong xây dựng;
– Tính toán & phân chia tổn thất;
– Đánh giá các rủi ro của công trình xây dựng trước khi mua Bảo hiểm.

Phương pháp Giám Định:

Đang cập nhật….

Mục đích Giám Định:

Đang cập nhật….

Hồ Sơ Giám Định:

Đang cập nhật….

Scroll to Top