THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC - THIẾT BỊ

THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC – THIẾT BỊ :

là những tài sản hữu hình ngoài bất động sản, phục vụ để tạo ra thu nhập cho người chủ sở hữu.

Máy móc: Là các máy riêng lẻ hoặc dây chuyền sản xuất. Máy móc là một thiết bị sử dụng các năng lực cơ khí, được cấu tạo từ nhiều bộ phận và có chức năng nhất định, dùng để thực hiện những công việc nào đó.

Thiết bị: Là những tài sản phụ trợ được sử dụng để trợ giúp cho hoạt động máy móc, xu thế phát triển của thiết bị là ngày càng nhỏ gọn, đa năng và có thể liên kết với nhiều thiết bị khác.

Phương pháp Thẩm Định:

 • Phương pháp so sánh;
 • Phương pháp chi phí;
 • Phương pháp thu nhập;
 • Phương pháp xác định kỹ thuật dòng tiền chiết khấu (DCF);
 • Các phương pháp khác…

Mục đích Thẩm Định:

 • Thế chấp tài sản;
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn;
 • Cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán trên thị trương chứng khoán;
 • Xử lý nợ, giải thể Doanh nghiệp;
 • Bảo hiểm, khiếu nại;
 • Hạch toán kế toán, tính thuế;
 • Các mục đích khác phù hợp quy định pháp luật.

Hồ Sơ Thẩm Định:

 • Pháp lý thể hiện chủ sở hữu;
 • Hóa đơn chứng từ;
 • Tờ khai nhập khẩu (nếu có);
 • Giấy đăng kiểm/kiểm định chất lượng;
 • Các giấy tờ liên quan đến tài sản cần thẩm định …

Ghi chú: Mỗi trường hợp thẩm định cụ thể sẽ có những yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý cụ thể.

Scroll to Top