THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền với đất; Khu dự án; Văn phòng – trung tâm thương mại; Đất khu công nghiệp, nhà xưởng; Các tài sản khác do pháp luật quy định…

Phương pháp Thẩm Định:

 • Phương pháp so sánh;
 • Phương pháp chiết trừ;
 • Phương pháp vốn hóa trực tiếp;
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu;
 • Phương pháp thặng dư;
 • Các phương pháp khác…

Mục đích Thẩm  Định:

 • Thế chấp tài sản;
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, chứng minh tài chính đi du học & du lịch;
 • Cổ phần hóa Doanh nghiệp;
 • Xử lý nợ, giải thể Doanh nghiệp;
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
 • Hạch toán kế toán, tính thuế;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
 • Các mục đích khác phù hợp quy định pháp luật.

Hồ Sơ Thẩm Định:

– Đối với thẩm định giá Quyền sử dụng đất

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Giấy phép xây dựng (nếu có);
 • Bản đồ hiện trạng;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ;
 • Thông tin quy hoạch (nếu có);

– Đối với thẩm định giá công trình xây dựng:

 • Các hợp đồng thi công (nếu có);
 • Bản vẽ thiết kế (nếu có);
 • Bản vẽ hoàn công (nếu có);
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có);
 • Các hồ sơ liên quan khác…

Ghi chú: Mỗi trường hợp thẩm định cụ thể sẽ có những yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý cụ thể.

Scroll to Top