GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP :
– Giám định theo yêu cầu của cơ quan tố tụng điều tra, Tòa án, Thi hành án;
– Giám định hỗ trợ luật sư củng cố chứng cứ hồ sơ;
– Giám định bổ sung chứng cứ để Tòa án xét xử;
– Giám định/ thẩm định tài sản để Thi hành án.

Phương pháp Giám Định:

Đang cập nhật….

Mục đích Giám Định:

Đang cập nhật….

Hồ Sơ Giám Định:

Đang cập nhật….

TIN TỨC LIÊN QUAN

Scroll to Top